Telemedicína na míru specifickým diagnózám

Ve spolupráci s partnery vytváříme unikátní technologie pro referování a distanční monitoring pacientů

pro-partnery.png

Jste lékař a máte nápad na vlastní telemedicínský projekt?

Implementujte svoji hotovou aplikaci, nebo společně s námi vyvíjejte novou.

Otevřte si široký trh a příležitost pro růst a úspěch vašeho projektu.
Naše platforma vám umožní rozšířit aplikaci mezi více než 370 000 pacientů a 600 lékařů. Zajistíme provoz vaší aplikace od vývoje po marketing.

Referování pacientů

Interaktivní eŽádanka bez papírování

Úspora času

Okamžité objednání k vybraným specialistům

Rychlé upřesnění diagnózy

Online komunikace mezi lékaři se zasíláním příloh v rámci reference

Správně referovaní pacienti

Povinné plnění indikací pro přijetí pacienta

referal.png
migrena.png

Distanční monitoring

Vzdálený monitoring a léčebné plány

Méně cestování za lékaři

Sledování pacientů v reálném čase bez nutnosti návštěv

Zvýšení adherence

Léčebné plány s výzvami k akci a edukací

Podpora výzkumu

Analýza anonymizovaných dat pro odborné studie

600+Ordinací s Medevio
370 000+Pacientů v aplikaci
1 000 000+Vyřízených požadavků

Realizujte váš projekt na platformě Medevio!

eva.png

Eva Mäuthnerová

Business Development Manager

Souhlas se zpracováním souborů cookie

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.