Monitorování pacientů
s psoriázou

Projekt na zlepšení péče o pacienty s psoriázou.

Cíle projektu

Screenshot 2023-06-16 at 13.31.31.png

Pravidelné vyplňování dotazníků

Pacient vyplňuje měsíčně skupinu dotazníků v aplikaci Medevio, které lékař využije při pravidelné kontrole pacienta.

psoriasis.png

Distanční odbavení návštěvy

Pacient nemusí chodit na pravidelnou návštěvu a komunikuje s lékařem skrze aplikaci Medevio.

Jak spustit léčebný plán

Lékař vám pošle pozvánku na e-mail

Lékař vás pozve do aplikace skrze pozvánku do e-mailu.

Dokončení registrace

Aplikace vás provede založením účtu. Je důležité, abyste při zakládání zadali stejné rodné číslo jako lékař při vyplnění pozvánky.

Léčebný plán je aktivován

Po dokončení registrace naleznete váš plán v záložce Moje plány. Jednou za měsíc vám přijde výzva na vyplnění dotazníků.

Základní informace o onemocnění

Psoriáza (PSO) je chronické, systémové, imunitně zprostředkované zánětlivé onemocnění. Projevuje se tvorbou červených, šupinatých a často svědivých i bolestivých ložisek. Projevy mohou být mírné intenzity, nejčastěji nad koleny, lokty a ve kštici, v závažných případech dochází k rozvoji projevů s rozsáhlým postižením. Kromě kůže je časté postižení nehtů. Psoriáza významně negativně ovlivňuje kvalitu života a omezuje pracovní, osobní a společenské aktivity.

U pacientů se závažnou, nekontrolovanou psoriázou se prozánětlivé látky vyskytují nejen v kožních lézích, ale i v plazmě, což může vést k systémovému zánětu. Tento dlouhodobý zánět významně zvyšuje riziko postižení další orgánů, včetně kloubů, srdce, jater, ledvin a střev.

Postižení kloubů psoriatickou artritidou se nejčastěji vyvíjí až po vzniku kožních projevů a dochází k rozvoji zánětu jednoho nebo více kloubů, či páteře a dlouhotrvající zánět může vést až k deformaci kloubu a úplné ztrátě jeho funkce.

Nejčastějšími souběžnými chorobami jsou u psoriázy ve srovnání s běžnou populací kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, obezita, onemocnění jater, deprese, úzkosti, zánětlivé onemocnění střev a další.
Není zřejmé a je předmětem výzkumu, proč se u některých pacientů rozvine pouze mírné onemocnění, které je relativně stabilní po mnoho let, zatímco v jiných případech může mírné onemocnění rychle přejít do rozsáhlé závažné psoriázy.

Jak se léčí psoriáza?

U mírných forem onemocnění dostačuje lokální léčba, ale u středně těžkých až těžkých forem psoriázy a u projevů postihující viditelné partie s významným zhoršením kvality života je nezbytná léčba systémová.
Přestože psoriázu nelze zcela vyléčit, současné spektrum léčby umožňuje pacientům žít normálním životem a odvrátit nepříznivý vývoj nemoci.
Systémová léčba psoriázy zahrnuje:

  • úzkopásmovou fototerapii
  • konvenční systémové léky
  • biologické léky
  • cílené syntetické léky

Co je cílem léčby?

Cílem léčby je potlačení zánětu s vymizením či výrazným zlepšením projevů psoriázy. Velmi vhodná je časná, účinná léčba, která zmírňuje příznaky, zabraňuje trvalému poškození spojenému se vznikem souběžných onemocnění a zlepšuje kvalitu života pacientů. Je nezbytné nesetrvávat na neúčinné léčbě a v případě aktivního onemocnění změnit včas léčbu.

Léčba pacientů by se měla řídit doporučenými postupy odborných lékařských společností, které podle vědeckého poznání definují, jaké jsou cíle léčby, jakými léky a jak se léčí a jak jsou tyto léky účinné a bezpečné.

Doporučené postupy také určují, jak by měla být kontrolována aktivita nemoci, která ukazuje, jak úspěšně je nemoc léčena. Ke sledování úspěšnosti léčby se používají skóre jak pro hodnocení stavu onemocnění lékařem, tak pro hodnocení pacientem.

Zdroj doporučených postupů:
Doporučené postupy k cílené léčbě závažné chronické psoriázy České dermatovenerologické společnosti, 2019

Chci se zapojit do projektu a začít referovat!

Založte si účet nebo se nám ozvěte.

Partner projektu

novartis_logo_pos_rgb.png
Souhlas se zpracováním souborů cookie

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.