ZÁKLADNÍ INFORMACE O SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Odpovědný subjekt

Subjektem odpovědným za zpracování vašich osobních údajů na našich internetových stránkách je:

Medevio s.r.o.
Sudoměřská 1413/2, Žižkov,
130 00 Praha 3
Česká Republika

A. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Medevio (Provozovatel) je povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy. S přihlédnutím k požadavkům vysoké míry ochrany soukromí, Provozovatel důsledně dodržuje v postavení správce veškeré povinnosti stanovené zvláštními předpisy, zejména pak nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), jakož i další související právní předpisy.

V případě, že jste poskytli příslušný souhlas nebo jsme k tomu oprávněni ze zákona, shromažďujeme o vás jako o uživateli internetových stránek osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat na internetových stránkách obsah a nabízet další služby, jako je například kontaktování přes kontaktní formulář.

(1) Právní základy pro zpracování údajů na našich internetových stránkách

Na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely, je na základě vašeho souhlasu dána zákonnost tohoto zpracování. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není až do odvolání dotčena zákonnost zpracování údajů.

Za účelem splnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
Ke zpracování vašich údajů také částečně dochází za účelem plnění smlouvy uzavřené s vámi na vaši žádost nebo za účelem plnění opatření přijatého před uzavřením smlouvy, jako např. v rámci povinnosti poskytnout vám službu. Další podrobnosti o účelech zpracování údajů v této souvislosti naleznete v příslušné smluvní dokumentaci a v podmínkách účasti.

V rámci zvážení zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Pokud je to nezbytné, zpracováváme vaše údaje pro účely svých oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob. K nim patří např.:

  • reklama nebo průzkum trhu
  • používání souborů cookie

(2) Účely zpracování údajů na našich internetových stránkách

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na svých internetových stránkách, jsou zpracovávány pro níže uvedené účely:

  • kontaktování přes kontaktní formulář,
  • zaslání newsletterů,
  • statistická analýza používání internetových stránek
  • založení účtu,
  • pořizovní údajů o vašem zařízení (na základě používání cookies)
  • technické zajištění funkčnosti internetových stránek a její sledování.

(3) Kategorie zpracování údajů na našich internetových stránkách

Vaše osobní údaje na svých internetových stránkách zpracováváme různými způsoby:

Kontaktování

V rámci kontaktního formuláře shromažďujeme relevantní údaje spojené s konkrétním dotazníkem, mezi které patří - vaše jméno, vaši e-mailovou adresu, vaše telefonní číslo, abychom mohli na váši žádost odpovědět. Dále se jedná také o případné doplňující informace, které poskytnete o třetích osobách z účelem kontaktování z naší strany. (Správce předpokládá, že tyto osoby daly k této komunikaci předem souhlas)

Používání souborů cookie

Když navštívíte naše internetové stránky, používáme ve vašem prohlížeči technologie pro shromažďování údajů, jako jsou soubory cookie, tagy, pixel, beacony a další, abychom mohli pořizovat konkrétní informace o aktuální relaci vašeho prohlížeče. Tyto technologie jsou na jiných internetových stránkách často obecně označovány jako „cookies“. Cookies také našim internetovým stránkám umožňují po určitou dobu ukládat vaše akce a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné preference zobrazení), abyste je při příští návštěvě nebo při přechodu z jedné stránky na druhou nemuseli neustále znovu zadávat. Cookies používáme pro různé účely. Z tohoto důvodu platí pro používání souborů cookie různé právní základy. Níže se dozvíte, jaké soubory cookie používáme a k jakým účelům.

„NEZBYTNÉ“ cookies – funkčnost internetových stránek a správa.

Používáme „nezbytné“ cookies, abychom mohli provozovat své internetové stránky. Přitom je ukládáno také osobní identifikační číslo pro vás, návštěvníka našich internetových stránek, pro účely správy a identifikace. Díky tomu vám můžeme nabízet stabilně pozitivní službu. Ukládáme údaje, jako jsou např. vámi uložené preferované jazyky. Tyto cookies jsou vytvářeny po dobu relace vašeho prohlížeče. Bez těchto cookies vám nelze zobrazovat naše webové stránky v celém rozsahu.

„FUNKČNÍ“ – vylepšení a výkon internetových stránek

„Funkční cookies“ používáme, abychom průběžně zlepšovali výkon svých internetových stránek. Patří sem údaje, které o vás shromažďujeme pro níže uvedené účely:

Analýza webu – na základě vašeho procházení internetu analyzujeme údaje, abychom mohli vylepšovat funkcionalitu a design svých internetových stránek.

Účinnost reklamy – na základě cesty, jakou se na naše internetové stránky dostanete, měříme účinnost své reklamy tak, že analyzujeme u své reklamy míru prokliku. Tímto způsobem optimalizujeme efektivitu reklamy, kterou zveřejňujeme na externích internetových stránkách.

Správa chyb – měříme chyby na svých internetových stránkách, abychom mohli chyby nebo jiné problémy neprodleně odstranit.

Testování designu – pomocí A/B testování nebo multivariantního testování zajišťujeme, aby se uživatelům našich internetových stránek během jedné relace a během případných následných relacích zobrazoval jednotný náhled internetových stránek.

„REKLAMA“ neboli „DIRECT ADVERTISING ON THIRD-PARTY ADVERTISING PLATFORMS“ a reklama

Používáme „reklamní cookies“ našich reklamních partnerů, aby se vám naše reklamy zobrazovaly ve správný čas a na správném místě. U těchto cookies se jedná o trvalé cookies, jejichž platnost je však časově omezená. Obsahují osobní charakteristiku, pomocí níž lze přiřadit chování při procházení stránek jednotlivým uživatelům. Kromě toho používáme tyto soubory cookie, aby nebyla jednotlivému uživateli reklama zobrazována neomezeně a abychom mohli měřit efektivitu svých reklamních kampaní. Charakteristiky uložené těmito cookies nám poskytují naši partneři. Nemůžeme ve svých systémech používat stejné charakteristiky. Kromě toho používáme tyto cookies k tomu, abychom zobrazovali reklamu, která je relevantní pro vaši lokalitu, např. abychom vás informovali o lokalitách ve vašem okolí, v nichž je produkt, který jste si právě prohlíželi, k dispozici.

Google analytics

Tyto internetové stránky využívají Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. („společnost Google“). Nástroj Google Analytics rovněž používá cookies pro analýzu používání našich internetových stránek návštěvníky.

Bližší informace k podmínkám používání a ochraně osobních údajů naleznete v odkazu
www.google.com/analytics/terms/de.html, popř. v odkazu https://www.google.de/intl/de/policies/.

B. Společné zásady pro zpracování vašich údajů

Zákazník má v souvislosti s výše popsaným zpracováním osobních údajů práva blíže stanovená obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a to konkrétně právo na přístup k osobním údajům, jejich změnu, opravu, doplnění a také právo na přenesení svých osobních údajů. Pacient má také právo uplatnit námitku a případně požadovat výmaz osobních údajů za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů bude Provozovatel zpracovávat po dobu dvou let od poskytnutí služby. Po tuto dobu je Provozovatel oprávněn použít tyto údaje na základě svého oprávněného zájmu a to zejména zasílání zpráv. Zasílání zpráv od Provozovatele může pacient kdykoli jednoduše odmítnout kontaktováním Provozovatele, a to i v rámci každé jednotlivé zprávy.

Změna našich předpisů o ochraně údajů

Tyto předpisy může Provozovatel podle potřeby aktualizovat, aby zohlednil případné změny a včetně odpovídajícího upřesnění podmínek zpracování osobních údajů.

Dotazy k ochraně osobních údajů

MEDEVIO dodržuje veškeré povinnosti o ochraně osobních údajů, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jakož i další související zákony a předpisy. Jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů nebo žádosti týkající se práv subjektu údajů lze adresovat našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů (DPO), Sudoměřská 1413/2, 130 00 Praha 3 nebo zaslat e-mailem na DPO@medevio.cz.

Souhlas se zpracováním souborů cookie

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.