Pacienty s těžkým astmatem nyní můžete do center referovat snadno a rychle.

Zapojte se do projektu AstmaLine od Medevio a referujte pacienty do center mnohem rychleji.

Medevio -2.png

Medevio propojuje lékaře a centra

AstmaLine od Medevio je jednoduchá aplikace, skrze kterou lze referovat pacienta do NCTA (Národní centrum pro těžké astma) aniž by bylo potřeba telefonování, posílání pacientů s žádostí nebo mailová komunikace.

Medevio také pomáhá více než 600 ordinacím s další agendou, ať už se jedná o běžnou komunikaci ordinace s pacienty, tak i komunikaci v rámci prevence a léčby.

Na této stránce níže naleznete podrobného průvodce krok za krokem, jak se přihlásit a jak funguje proces referování.

Chci se zapojit do projektu a začít referovat!

Založte si účet nebo se nám ozvěte.

Zkušenosti od zapojených lékařů a center

Snížení administrativní zátěže

Jednoduché interaktivní prostředí výrazně ulehčilo vyplnění žádosti a případné doplnění informací.

Efektivnější komunikace

Aplikace odbourala nutnost opakované komunikace, proces urychlila a ušetřila čas všem stranám.

Kvalifikovaný pacient

Pacient jde na prvotní schůzku a centrum již dopředu ví, že má všechny podklady a náležitosti k přijetí.

Návrh bez názvu-4.png

Dbáme na zabezpečení dat

Medevio umožňuje bezpečnou, zašifrovanou komunikaci s pacientem, která splňuje nejvyšší standardy pro nakládání s citlivými daty.

Jak referování funguje

Screenshot 2023-06-12 at 13.58.40.png

Terénní specialista vybírá pacienta k referování

Lékař klikne v aplikaci na tlačítko referovat pacienta. Vyplní základní údaje o pacientovi nebo vybere ze seznamu svých nahraných pacientů.

Screenshot 2023-06-09 at 14.04.24.png

Vybírá z nabídky center

Lékař vybere, kam chce pacienta referovat.

Screenshot 2023-11-19 095939.png

Vyplní standardizovaný dotazník a odesílá žádost do centra

Dotazník navržený s centry tak, aby mohli zhodnotit stav pacienta a pozvat na vstupní schůzku.

Screenshot 2023-11-19 095439.png

Centrum i lékař vidí žádost a jejich stav v přehledu

Veškeré informace a žádosti přehledně na jednom místě. V případě potřeby je možné komunikovat skrze zabezpečený kanál v aplikaci a sdílet případné další podklady.

Video průvodce referováním

Motivace projektu

Mezi ambulantním lékařem a centrem specializované péče chybí jednoduchý a standardizovaný digitální komunikační kanál. Dochází tak k opakovanému kontaktování a zdlouhavé výměně informací, než dojde ke zhodnocení pacienta. S ohledem na vytíženost obou stran je tento typ komunikace značná výzva.

Partner projektu

AstraZeneca logo.png
Souhlas se zpracováním souborů cookie

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.