Monitorování pacientů
s Revmatoidní artritidou

Projekt na zlepšení péče o pacienty s revmatoidní artritidou díky distančnímu monitoringu.

RA - pohled do léčebných plánů (lékař) 2.png

Cíle projektu

RA - dotazník 2.png

Pravidelné vyplňování dotazníků

Pacient vyplňuje měsíčně skupinu dotazníků v aplikaci Medevio, které lékař využije při pravidelné kontrole pacienta.

RA - pohled do léčebných plánů (lékař) 2.png

Distanční odbavení návštěvy

Pacient nemusí chodit na pravidelnou návštěvu a komunikuje s lékařem skrze aplikaci Medevio.

Jak spustit léčebný plán

Lékař vám pošle pozvánku na e-mail

Lékař vás pozve do aplikace skrze pozvánku do e-mailu.

Dokončení registrace

Aplikace vás provede založením účtu. Je důležité, abyste při zakládání zadali stejné rodné číslo jako lékař při vyplnění pozvánky.

Léčebný plán je aktivován

Po dokončení registrace naleznete váš plán v záložce Moje plány. Jednou za měsíc vám přijde výzva na vyplnění dotazníků.

Základní informace o onemocnění

Revmatoidní artritida (RA) je systémové zánětlivé autoimunitní onemocnění, které vede k chronickému zánětu synoviální tkáně, což má za následek nevratné poškození chrupavek a kostí kloubů.

Aby se zastavila progrese této nemoci a nedocházelo dále k nevratnému poškození kloubů, je zcela zásadní včasná diagnóza a zahájení léčby během co nejkratší doby od nástupu prvních symptomů. Pro diagnostiku RA se využívá stanovení revmatoidního faktoru (RF) a protilátek proti citrulinovaným proteinům (ACPA).Tyto cirkulující autoprotilátky mohou být detekovány už 9 let před propuknutím klinických příznaků RA.

Možnosti léčby RA dělíme na nefarmakologické, farmakologické a chirurgické. RA je prozatím nevyléčitelné onemocnění, proto je cílem léčby dosažení remise nebo nízké aktivity nemoci. Čím déle se po diagnóze otálí se zahájením léčby, tím horších výsledků je během terapie dosaženo. Dochází k nevratnému poškození kloubů a je menší šance dosáhnout remise. Z tohoto důvodu je zcela zásadní zahájit léčbu co nejdříve se stanovením diagnózy.

Chci se zapojit do projektu a začít referovat!

Založte si účet nebo se nám ozvěte.

Partner projektu

novartis_logo_pos_rgb.png
Souhlas se zpracováním souborů cookie

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.