Data Protection Officer

English

COGVIO/MEDEVIO committed to comply with all data privacy laws and regulations, including but not limited to the General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679/EU. Any inquiries regarding personal data protection or requests to exercise data subject rights can be addressed to the attention of our Data Protection Officer (DPO), Sudoměřská 1413/2, 130 00 Prague 3, Czech Republic or emailed to DPO@medevio.cz.

Česky

COGVIO/MEDEVIO dodržuje veškeré povinnosti o ochraně osobních údajů, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jakož i další související zákony a předpisy. Jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů nebo žádosti týkající se práv subjektu údajů lze adresovat našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů (DPO), Sudoměřská 1413/2, 130 00 Praha 3 nebo zaslat e-mailem na DPO@medevio.cz.

Souhlas se zpracováním souborů cookie

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.