Monitorování pacientů
s Bechtěrevovou nemocí

Projekt na zlepšení péče o pacienty s ankylozující spondylitidou.

Cíle projektu

Screenshot 2023-06-16 at 13.31.31.png

Pravidelné vyplňování dotazníků

Pacient vyplňuje měsíčně skupinu dotazníků v aplikaci Medevio, které lékař využije při pravidelné kontrole pacienta.

psoriasis.png

Distanční odbavení návštěvy

Pacient nemusí chodit na pravidelnou návštěvu a komunikuje s lékařem skrze aplikaci Medevio.

Jak spustit léčebný plán

Lékař vám pošle pozvánku na e-mail

Lékař vás pozve do aplikace skrze pozvánku do e-mailu.

Dokončení registrace

Aplikace vás provede založením účtu. Je důležité, abyste při zakládání zadali stejné rodné číslo jako lékař při vyplnění pozvánky.

Léčebný plán je aktivován

Po dokončení registrace naleznete váš plán v záložce Moje plány. Jednou za měsíc vám přijde výzva na vyplnění dotazníků.

Základní informace o onemocnění

Ankylozující spondylitida, známa také jako Bechtěrevova nemoc, postihuje zánětem páteř a tzv. esíčka - křížokyčelní (sakroiliakální) skloubení, někdy také kolena a kyčle nebo i menší klouby, šlachová pouzdra, šlachy a jejich úpony. Onemocnění vzniká u mladých jedinců, projevuje se bolestí dolní části zad a hýždí, někdy třísel, kolenních nebo jiných kloubů, přítomen může být bolestivý otok při úponu Achillovy šlachy do patní kosti. Největší potíže jsou v noci, po ránu a jsou provázeny ztuhlostí. Přibližně ve třetině případů se může objevit bolestivý nitrooční zánět postihující duhovku, méně často lupénka a vzácně střevní zánět – ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba.

Začátek onemocnění je většinou pozvolný, bolesti mohou být někdy mírné a ranní ztuhlost krátká, většinou uleví cvičení a léky na zánět a bolest, tzv. nesteroidní antirevmatika. Aktivita onemocnění může kolísat, často se střídá období bez příznaků s občasnými bolestmi zad nebo kloubů. Pokud jsou potíže snesitelné, aktivitu hodnotíme jako nízkou, jindy se potíže stupňují, bolesti se nedaří utišit základními léky a ranní ztuhlost zad se prodlužuje na několik hodin, v tomto případě aktivitu hodnotíme jako vysokou. Dlouhodobé bolesti mohou přispět ke stavu úzkostí a deprese. Mimokloubní projevy se pak mohou dostavit kdykoliv v průběhu onemocnění.

Ankylozující spondylitida je imunitně zprostředkované onemocnění, při kterém imunitní systém napadá vlastní tkáně pohybového aparátu, ale také oka, kůže nebo střevní sliznice. Příčina vzniku není známa, velký význam má dědičná dispozice, ale onemocnění se často objeví náhodně. Léčba je komplexní, důležité je pravidelné každodenní cvičení, rehabilitace a protizánětlivé léky. Většinou dostačují nesteroidní antirevmatika, při jejich selhání se podávají léky zasahující cíleně na úrovni imunitního systému.

Diagnostika onemocnění se opírá o klinické příznaky, tedy charakter a délku trvání bolesti zad, postižení kloubů, úponů a mimokloubních orgánů. Lékař přihlíží k výskytu onemocnění v blízkém příbuzenstvu a pomáhají mu některé laboratorní testy poukazující na přítomnost znaku HLA-B27 na bílých krvinkách a zánětlivost krve (sedimentace erytrocytů nebo C-reaktivní protein, CRP). Onemocnění postihuje pohybový aparát, proto je třeba provést rentgenové vyšetření esíček a páteře, někdy velkých kloubů a v některých případech magnetickou rezonanci.

Jak se léčí ankylozující spondylitida?

Onemocnění je chronické a nevyléčitelné, což ovšem neznamená, že se jeho příznaky nedají dobře zvládat. Současné léčebné postupy umožňují významně zmírnit intenzitu zánětu, podstatně tlumit bolest a zlepšit pohyblivost. Pokud je navíc k léčbě přistoupeno včas, je možné odvrátit rozvoj nevratných změn a vést v řadě případů plnohodnotný a kvalitní život.

Léčba je komplexní, většinou dlouhodobá a vyžaduje kombinaci nefarmakologických a farmakologických přístupů. Důležitá je změna životního stylu, nezbytností je každodenní cvičení, využívá se ambulantní léčebné rehabilitace, event. lázeňské léčby, tak aby se uvolnilo svalové napětí a páteř zůstala pružná a pohyblivá. Často je pro snížení bolesti a zánětu nezbytné užívat nesteroidní antirevmatika. Pokud jejich pravidelné užívání nezabírá, může být vhodná biologická léčba nebo cílená syntetická léčba. V některých případech je nezbytná léčba chirurgická, operace může být zaměřena na odstranění zbytnělé kloubní výstelky, náhradu kloubu nebo stabilizaci páteře.

Protizánětlivé léky se dělí na 4 skupiny:

  1. nesteroidní antirevmatika
  2. lokálně podávané glukokortikoidy
  3. biologické léky
  4. cílené syntetické léky

Co je cílem léčby?

Cílem léčby je potlačení zánětu páteře a kloubů, úleva od bolesti a zachování pohyblivosti. V lékařské terminologii je cílem léčby remise nebo nízká aktivita nemoci. Důležité je také zmírnit mimokloubní projevy. Léčba se řídí doporučenými postupy mezinárodních a národních odborných společností, které přesně definují cíle léčby, jaké léky použít a jak hodnotit účinnost a bezpečnost léčby. Pokud se onemocnění daří držet pod kontrolou, významně se zpomaluje nevratné poškození páteře a poškození kloubů, celkově je tak zachována slušná kvalita života, schopnost věnovat se běžným aktivitám, sportu a práci.

Co je strategií léčby?

Základní strategií v léčbě ankylozující spondylitidy je vedení léčby k cíli ve snaze navodit neaktivní onemocnění, v lékařské terminologii se hovoří o remisi, přijatelnou alternativou je nízká aktivita.

Lékem první volby při bolestech zad nebo kloubů jsou nesteroidní antirevmatika, mají většinou dobrý a rychlý protizánětlivý i analgetický účinek. V některých případech se musí podávat dlouhodobě. Pokud pravidelné podávání tohoto přípravku nezabere během dvou týdnů, je doporučeno vyzkoušet jiné nesteroidní antirevmatikum. V některých případech je nutné provést lokální obstřik kloubu kortikoidem, někdy lze při otoku periferních kloubů nasadit sulfasalazin.

Pokud je účinek dvou nesteroidních antirevmatik nedostatečný, je v praxi doporučeno zahájit biologickou léčbu, zvážit je možné i cílenou syntetickou léčbu. Účinek této léčby je většinou rychlý, pokud ale není dosaženo cíle léčby do 3 měsíců, je doporučeno léčbu změnit.

Chci se zapojit do projektu a začít referovat!

Založte si účet nebo se nám ozvěte.

Partner projektu

novartis_logo_pos_rgb.png
Souhlas se zpracováním souborů cookie

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.