Nápověda: Viditelnost požadavků pro pacienty

Díky této funkci můžete u každého požadavku zvolit, kdo vám jej může odeslat

Kde to nastavit?
Nastavení požadavků se nachází na hlavní liště ⚙️ Nastavení → Požadavky → klikněte na konkrétní požadavek → Obecné → Viditelnost požadavku → Neviditelné pro pacienty. Klikněte na Uložit.

Jaké možnosti viditelnosti můžete nastavit a co znamenají?

Celkem podporujeme 3 různé možnosti: viditelný pro všechny, viditelný pouze pro pacienty s prémiovým plánem a neviditelné pro pacienty.

 • Viditelný pro všechny: Tento požadavek vidí všichni pacienti, kteří přijdou na stránku vaší kliniky a také ho mohou všichni zadat.

 • TIP: NASTAVTE SI V DOBĚ DOVOLENÉ Neviditelný pro pacienty: Daný požadavek pacienti vůbec nevidí a zadat ho může pouze sestra nebo lékař.
  Případně můžete poslat pacientovi výzvu, aby požadavek vyplnil (v kartě pacienta pod šipkou u Nový požadavek => Nová výzva => zvolíte daný typ požadavku a je to).

gif-viditelnost-dovolena.gif
 • Viditelný pouze pro pacienty s prémiovým plánem: Tento požadavek vidí všichni pacienti, kteří přijdou na stránku vaší kliniky, ale zadat ho mohou pouze pacienti s prémiovým plánem.

  • Viditelnost je možné nastavit odlišně pro různé prémiové plány.
  • Pokud pacient prémiový plán nemá, může na daný požadavek kliknout a systém ho vyzve k zakoupení plánu.
 • Viditelný pouze pro stávající pacienty: Tento požadavek vidí všichni pacienti, kteří přijdou na stránku vaší kliniky, ale zadat ho mohou pouze pacienti, které už máte v Medevio kartotéce. Pozor: Aby toto nastavení fungovalo správně, je důležité pravidelně aktualizovat seznam pacientů v Medevio. Existenci pacient v kartotéce kontrolujeme podle rodného čísla.

 • Viditelný pouze pro stávající pacienty ve stavu aktivní: Stejně jako výše, ale zadat ho mohou pouze pacienti, kteří mají stav aktivní.

 • Pouze pro pacienty z uloženého filtru pacientů: Požadavek budou moci zadat pouze pacienti z vaší kartotéky, kteří jsou zahrnutí v uloženém filtru pacientů. Více o ukládání filtrů pacientů zde.

  • Lze vybrat více filtrů najednou - požadavek bude moct zadat pacient, který je alespoň v jednom z nich
 • Viditelný pouze pro nové pacienty: Opak možnosti "pro stávající pacienty". Tento požadavek vidí všichni pacienti, kteří přijdou na stránku vaší kliniky, ale zadat ho mohou pouze pacienti, které ještě nemáte v Medevio kartotéce. Pozor: Aby toto nastavení fungovalo správně, je důležité pravidelně aktualizovat seznam pacientů v Medevio. Existenci pacient v kartotéce kontrolujeme podle rodného čísla.

Upozornění: Viditelnost není dnes možné správně nasimulovat přepnutím do pacientského rozhraní (Menu => Otevřít stránku pro pacienty). Pro potřeby testování prosím použijte anonymní okno v prohlížeči.

Takto vypadá nabídka kliniky, která viditelnost používá z pohledu:


Pacienta

Nabídka kliniky z pohledu pacienta

Lékaře

Nabídka kliniky z pohledu lékaře

Jak viditelnost u požadavku nastavit?

Pozn: Nyní lze nastavit viditelnost pouze u nově přidaného požadavku, ale velmi brzy přidáme možnost měnit viditelnost u existujících požadavků.

Viditelnost nastavíte při přidávání nového typu požadavku v ⚙️ nastavení kliniky.


Příklady z praxe

 • Gynekologická ordinace používá neviditelné požadavky pro úkony, kde pacientky nejsou schopné vyhodnotit, o jaký úkon se jedná. Pacientky pouze zadají viditelný požadavek Objednání vyšetření. Sestra pak plánuje do kalendáře reálné úkony (např. screening, prohlídky v těhotenství atd.)
 • Pediatr má dětské preventivní prohlídky schované pro pacienty a sám si řídí zvaní.
 • Praktická lékařka z Prahy má nastavených více úrovní prémiových plánů a některé požadavky s přednostním vyřízením má nastavené pouze pro prémiové pacienty.
 • Praktický lékař dává pacientům na výběr očkovací látku. Očkování mají různou cenu. Pacient zadá viditelný požadavek Očkování a po dohodě s lékařem mu sestra pošle správný požadavek, který pacient přes Medevio uhradí.
 • Fyzioterapie nabízí některé úkony až po předchozí domluvě. Tyto požadavky jsou pro pacienty neviditelné a recepční je zadává do kalendáře po telefonickém objednání.
 • Klinika nechce, aby jí noví pacienti rovnou zadávali požadavky, chce je nejprve registrovat. Má tak všechny požadavky nastavené jako "Pouze pro stávající pacienty" a pro nové pacienty má požadavek Registrace pacienta, nastavený jako "Pouze pro nové pacienty"
Souhlas se zpracováním souborů cookie

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.