Nápověda: Stavy pacienta

Stavy pacient slouží k odlišení pacientů, které nemáte v kartotéce nebo jste je z ní vyřadili.

K čemu slouží stavy pacienta?

Stavy pacienta zpřehledňují práci s kartotékou v Medevio, abyste na první dobrou uměli rozlišit vaše pacienty a pacienty, které zatím v kartotéce nemáte nebo jste je z ní vyřadili.

Jaké stavy pacienta v Medevio najdete?

  • Aktivní: Vaši běžní pacienti.
  • Čekající: Pacienti, kteří zatím nejsou ve vaší Medevio kartotéce. Pokud pravidelně aktualizujete importy, mělo by se jednat o nové pacienty, kteří vás kontaktovali poprvé. Přijaté pacienty následně změňte na Aktivní a nepřijaté na Odmítnuté.
  • Odmítnutý: Nepřijatý pacient, který se u vás nikdy neléčil. Tyto pacienty můžete například v budoucnu kontaktovat, pokud začnete nabírat nové pacienty. (funkcí hromadného oslovení)
  • Vyřazený: Pacient, který se u vás léčil, ale již je vyřazený z běžné agendy, například z důvodu přechodu k jinému lékaři, dovršení dospělého věku nebo úmrtí.

Stavy Čekající, Odmítnutý a Vyřazený souhrně označujeme jako Neaktivní.

Jak změním stav pacienta?

Stav pacienta změníte na postranním panelu s kartou pacienta. Klikněte myší na stav pacienta (na obr. podtrženo červeně) a otevře se dialogové okno, kde můžete stav změnit. Volby potvrdíte tlačítkem uložit.

  • Všechny vaše importované pacienty automaticky označujeme jako Aktivní.
  • Všechny pacienty, kteří nebyli ve vaší kartotéce a například od nich přišel požadavek, označujeme automaticky jako Čekající.
  • Vyřizujete-li požadavek od pacienta, který je ve stavu Neaktivní, dostanete upozornění a nabídneme vám změnu stavu v dialogovém okně.

Pokračovat na Medevio

Jak se stav pacienta projeví?

Snažili jsme se, aby pro vás stavy pacientů nebyly restriktivní. Umožňujeme tak téměř jakoukoli akci vykonat s pacientem v libovolném stavu.

Pokud ovšem dochází k interakci s pacientem v Neaktivním stavu, dostanete vždy upozornění. Níže najdete příklady, jak vás upozorníme v různých částech Medevio.

Pokračovat na Medevio

Jediné místo, kde neumožňujeme interakci s neaktivními pacienty, je pediatrický modul Preventivní prohlídky. V tom Neaktivní pacienty nezobrazujeme a vyřazujeme je z hromadného zvaní.

Doporučené scénáře

  • Pokud nechcete přijímat nové pacienty a přijde vám požadavek od pacienta mimo vaši kartotéku, změňte u pacienta stav na Odmítnutý. Jakmile se situace změní, můžete kontaktovat všechny Odmítnuté pacienty pomocí modulu kampaně a odeslat jim e-mail, že již nabíráte a zda se chtějí zaregistrovat.

    • Samotnou registraci můžete vyřešit např. přes některý z našich předpřipravených typů požadavků (Registrovat se k lékaři, Registrace novorozence atd.). Ten navíc můžete skrývat pro pacienty v době, kdy pacienty nenabíráte.

Máte o funkci zájem?

Zanechte nám prosím váš kontakt.

Error
Souhlas se zpracováním souborů cookie

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.