Import kartotéky ze Smartmedixu

Export ze Smartmedixu a nahrání pacientů do Medevio je práce na 2 minuty

Export kartotéky ze Smartmedixu

  1. Otevřete si Kartotéku
  2. Vyberte Registrovaní (nebo Všechny, pokud chcete všechny)
  3. Klikněte na prvního pacienta
  4. Všechny pacienty vyberte zkratkou CTRL-A
  5. … a zkopírujte je CTRL-C.
  6. Otevřete si aplikaci Poznámkový blok (nebo Excel, to je v zásadě jedno)
  7. Pacienty vložíte pomocí CTRL-V a soubor uložte, např. jako smartmedix-kartoteka.txt, na jméně úplně nezáleží.

V souboru musí být: jméno a příjmení pacienta, telefonní číslo a rodné číslo. A pokud máte zapsaný e-mail, může se hodit i ten, ale není nezbytný.

Import kartotéky do Medevia

Další postup najdete v části nápovědy Jak importovat?

Souhlas se zpracováním souborů cookie

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.