Import kartotéky z PC Doktor

Export ze CGM PCDoktora a nahrání pacientů do Medevia je práce na 2 minuty

Jak exportovat kartotéku?

  1. V kartotéce, pravým tlačítkem vyvolejte kontextovou nabídku
  2. Volba Výběry ➡️ Vybrat všechny řádky
  3. Nasledně zvolte Tisk (ačkoli se nechystáme nic tisknout)
  4. V novém okně, zvolte Export do Souboru, a Excel
  5. Ideálně ještě soubor pojmenujte pcdoktor.xls

V souboru musí být: jméno a příjmení pacienta, telefonní číslo a rodné číslo. A pokud máte zapsaný e-mail, může se hodit i ten, ale není nezbytný.

Jak nahrát do Medevia?

Ve Vašem Medeviu, v zabezpečeném úložišti souborů soubor přidejte. Přijde Vám automatický email, jakmile bude kartotéka nahraná.

pcdoktor.png
Souhlas se zpracováním souborů cookie

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.