Nápověda: Anamnéza pacienta

Jak mít k dispozici aktuální anamnézu vašich pacientů


NOVINKA Pacienti si nově můžou vést anamnézu v Medevio a sdílet se svými lékaři, buď přes Medevio nebo přes odkaz i s lékaři, kteří Medevio nemají.

Kde anamnézu najít a jak funguje?

Anamnéza se v lékařském rozhraní zobrazuje na postranním panelu pacienta.
V případě, že pacient anamnézu s lékařem nesdílí zobrazuje se pomocný text "Pacient s vámi anamnézu nesdílí".
V případě, že pacient anamnézu nemá vyplněnou zobrazuje se pomocný text "Pacient nemá anamnézu vyplněnou".

Snímka obrazovky 2024-03-08 o 16.32 11.png

Po rozkliknutí se anamnéza otevírá v okně.

  • Výsledky jsou členěny dle jednotlivých částí anamnézy (např. léková anamnéza, alergická anamnéza, apod.). Části jsou rozbalovací a po rozbalení obsahují vyplněné informace.
  • Části anamnézy můžeme sbalit / rozbalit příslušnými tlačítky.
  • Tlačítkem vedle nadpisu lze anamnézu jednoduše zkopírovat ve strukturované formě.
Snímka obrazovky 2024-03-08 o 16.35 11.png

Jak propagovat její používání mezi pacienty?

Své pacienty můžete o této nové funkci informovat jednoduše pomocí modulu hromadné oslovování pacientů (kampaně). Více informací k tomuto modulu naleznete v nápovědě - Hromadné oslovování pacientů (kampaně)

Jestli modul kampaně nepoužíváte, můžete novou funkci komunikovat na své pacienty například přes váš web, e-mailovou kampaň, telefonicky nebo osobně při jejich návštěvě.

Více informací o tom, jak můžou pacienti anamnézu používat, naleznete zde.

Editace anamnézy

Aktuálně může anamnézu upravovat jenom pacient. Do budoucna plánujeme možnost editace lékaři.

Souhlas se zpracováním souborů cookie

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.