Přizpůsobitelné řešení pro každou nemocnici či polikliniku

Modernizujte komunikaci se svými pacienty

Naše služby

Medevio základ

Prostředí pro komunikaci mezi lékařem a pacientem

Medevio rozšíření

Služby, které rozšiřují základní komunikaci s pacientem.

Medevio léčebné plány

Optimalizovaná cesta pacienta a monitoring léčby

Medevio základ

Základ, který slouží ke sjednocení a zefektivnění komunikace mezi oddělením a pacientem.

Management a vyřizování požadavků

 • Profil oddělení s nabídkou požadavků pro pacienty
  • Interaktivní formulář pro posbírání informací od pacienta
  • Napojení kalendářů a plateb
  • Aktuality, ordinační doba, zobrazování zástupů
 • Rozhraní na míru zdravotnímu personálu
  • Přehled pacientů a jejich požadavků
  • Automatická kategorizace požadavků pro efektivní vyřízení
  • Sdílení a přiřazování požadavků mezi personálem
  • Efektivní komunikace s pacientem a zabezpečené sdílení dat

Kalendář

 • Objednávání pacientů
  • Vytváření termínů na více služeb paralelně
  • Nastavení viditelných a neviditelných termínů
  • Možnost vytváření termíny různých délek v průběhu dne
 • Zobrazování dostupných termínů pro personál
 • Management agendy na konkrétní den

Hromadná komunikace s pacienty

 • Jednorázové zvaní pacientů
  • Filtrování pacientů
  • Možnost nabídnout objednání
  • Přehled pozvaných pacientů a jejich stav
 • Upozorňování pacientů na nadcházející události

Mobilní a webová aplikace pro pacienta

Snížení počtu telefonátů
Zjednodušení práce pro personál
Zlepšení služby pro pacienta
přehled appky.png

Medevio rozšíření

Služby, které rozšiřují základní komunikaci s pacientem.

Chytrá ústředna - pro pacienty zvyklé telefonovat

 • Programovatelné rozhraní napojené na Medevio
  • Sběr a přepis telefonních hovorů do požadavků
  • Namluvení hlášky na míru
  • Podmíněné přesměrování s možností tlačítkových voleb

Platby

 • Nástroj pro poskytování služeb
  • Sběr informací
  • Platba online, kartou
  • Automatické posílání faktur a jednoduchý výstup pro účetnictví
  • Možnost zabezpečeně sdílet dokumenty a komunikovat
  • Napojení objednávání s online videohovorem

Prémiové plány

 • Vybudujte služby pro vaše pacienty
  • Nastavení prémiových plánů
  • Automatické strhávání plateb
  • Management faktur a expirací
  • Správa VIP klientů
  • Upozornění na požadavky od VIP pacientů SMSkou
Rozšíření služeb
Zjednodušení komunikace
Digitalizace současných služeb
Screenshot 2023-04-14 at 10.45.49.png

Digitální profil pacienta

Místo, kde najde pacient informace na jednom místě

Přístup ke zdravotní dokumentaci

Oboustranné sdílení dokumentů a záznamů do timeline pacienta

Přehled událostí a proaktivní komunikace

Cílená edukace, nadcházející události, přehled událostí pacienta

Sdílení událostí

Pacient i lékař vidí, co se chronologicky v péči událo

Kontext
Zlepšení retence pacientů
Kvalitnější péče
Screenshot 2023-04-13 at 14.11.40.png

Léčebné plány na klíč

Maximalizujte péči o pacienty s našimi léčebnými plány, které umožňují vaší klinice nabízet individuální programy

Příprava a tvorba plánů

Propojujeme know-how technologické, medicínské i legislativní.

Schvalování a certifikace

Validujeme plány s odbornými společnostmi i pacientskými organizacemi, aby splňovaly technické, legislativní i medicínské standardy.

Udáváme standard na trhu

Naše treatment plány jsou integrovatelné s každým NIS a adoptovatelné v rámci trhu.

Zavedení patient journey do úhrad pojišťoven

Máme zkušenosti s přípravou a řízením pilotních projektů, které jsou udržitelné a v souladu pro jednání s pojišťovnami.

Zkvalitnění péče
Zvýšení kapacity
Zvýšení adopce preventivní péče
Screenshot 2023-04-13 at 15.14.38.png

Ukázka pilotních projektů

Realizace

 • IBD - realizace telemedicínského výkonu
 • Astma - záchyt + referal do center specializované péče
 • Revmatoidní artritida - pilotní projekt
 • Psoriáza + atopická dermatitida - pilotní projekt
 • Obezita - obezita u diabetiků a nediabetiků

Příprava

 • Management očkování
 • Hypertenze - pro VPL + internisty
 • Osteoporóza
 • Hyperlipoproteinémie - příprava nového bonifikačního programu ZP
 • Předoperační vyšetření
 • Následná péče
Medevio Benefits

Proč spolupracovat s Medevio

Souhlas se zpracováním souborů cookie

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.