Pacienti vítají on-line komunikaci

Pacienti vítají on-line komunikaci

Ruší vás vyzvánění telefonu? V naší ordinaci se toho obávat nemusíte! Pokud se totiž pacient nemůže dovolat do ordinace a lékař soustředit na svoji práci, je to frustrující. „Důležité je nastavit jednoznačně efektivní a funkční komunikaci mezi pacientem a ordinací,“ říká MUDr. Petra Bomberová Kánská. Společně jsme se bavily nejen o výhodách on-line komunikace pro její ordinaci, ale také o tom, co by v nové ordinaci nemělo chybět,  jak si zařizovala svou ordinaci a kde si nechat poradit. 

Jak probíhalo zařizování vaší ordinace? 

Hekticky. A popravě nevím, jestli je reálné, aby tomu tak nebylo. Ordinaci jsem přebírala po kolegyni, byla tedy již zařízená a fungující, ale ne tak, jak bych si představovala. Bohužel nelze ordinaci třeba na týden nebo na dva zavřít a věnovat se například rekonstrukci, dovybavení atp. Pacienti jsou nemocní pořád a potřebují naši péči. Člověk tedy naskočí do rozjetého vlaku a vše se děje za pochodu. 

Co je podle vás lepší – založit, či převzít zavedenou ordinaci?

Na tuto otázku nemám jednoznačnou odpověď, sama vlastně nevím. Vše se odvíjí od toho, v „jakém stavu“ je ordinace, která se přebírá, jak jsou nastavené procesy, objednávání a komunikace s pacienty. O kolik pacientů ordinace pečuje atd. Těch proměnných je opravdu mnoho. 

Jaké správné vybavení má mít každá začínající ordinace praktického lékaře pro dospělé?

Takové, aby byla schopna poskytovat péči na úrovni standardu, který definuje odborná Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SVL ČLS JEP). 

Na co by si měl dát každý začínající lékař pozor před založením či převzetím ordinace? 

To je velice individuální, nicméně jako základ vnímám kvalitní přípravu. Zjistit si co nejvíce informací o samotném procesu převodu či koupě ordinace a o časové náročnosti takové akce. Je samozřejmě dobré mít připravený rozpočet a mít zmapováno, do čeho bude potřebovat investovat a co třeba chvíli počká. 

A co naopak může lékař zařídit „za pochodu“? 

Já osobně jsem typ člověka, co je rád připraven a nevyhovují mi polovičatá či provizorní řešení. Co se ale jistě dá zařizovat do jisté míry za pochodu, je materiální vybavení ordinace a čekárny ve smyslu nábytku a hardwaru, jako jsou např. tiskárny. 

Kde jste čerpala při zařizování ordinace potřebné informace? 

Mám to štěstí, že moji mateřskou a srdeční ordinací je ordinace, kterou vybudoval můj tatínek. Hlavním učitelem a rádcem je tedy on a jsem mu za to nesmírně vděčná. Společně pracujeme na kontinuálním rozvoji ordinace, modernizaci a edukaci personálu. Ordinace je akreditovaná a spolu se mnou k atestaci dovedla už tři praktické lékaře. Další dvě kolegyně se u nás nyní aktivně školí a připravují na dráhu všeobecného praktického lékaře. Vlastní ordinace je vlastně takové dítě, o které se člověk musí neustále starat, pečovat o něj a mít ho rád. 

Na koho se mohou začínající lékaři obrátit? 

Co se týče věcí právních a administrativních spojených s koupí či založením nové ordinace, rozhodně bych doporučila obrátit se na společnost, která se tímto přímo zabývá a dokáže poradit, navést, zařídit. Je to obrovská úspora času a energie.  

Máte vy sama nějaké speciální vybavení ordinace?

V tuto chvíli si nemyslím, že bychom měli cokoliv nadstandardního, nicméně je smutným faktem, že to, co já považuji za naprostý standard, jako je například EKG, otoskop, tlakový holter a POCT (point of care testing) přístroje atp., mnoho ordinací stále nemá a nepoužívá. Osobně se domnívám, že úroveň poskytované péče tím musí trpět.  

Ukázka komunikace lékaře s pacientem_II.jpg

Co pacienti oceňují? 

Na prvním místě je to vždy lidský faktor, tedy vlídná a ochotná sestra a lékař, z kterých je cítit, že chtějí pomoci a že je pacient zajímá. To je alfa a omega všeho. Pacienti jsou spokojení s modernizací ordinace, rozšířením ordinačních hodin, chválí si i možnost objednání na čas a vyhovuje jim on-line komunikace. 

Existují nějaké vychytávky, které se dají do ordinace pořídit a ulehčují „život“ lékaři, sestře či pacientů? 

Jednoznačně efektivní a funkční nastavení komunikace mezi pacientem a ordinací. Je opravdu velice frustrující, když se pacient nemůže celý den dovolat do ordinace a zároveň když se sestra a lékař nemohou soustředit na pacienty přítomné v ordinaci, protože jim v ordinaci neustále zvoní telefon. 

Prakticky od počátku spuštění ordinace pracujeme s komunikační platformou Medevio, což je on-line komunikační rozhraní, díky němuž nás může pacient kontaktovat, ať už formou textové zprávy nebo zvukového záznamu. Pro pacienta jsme tedy dosažitelní kdykoliv a garantujeme, že se mu vždy během ordinační doby ozveme a vyřešíme, co je třeba. Oběma stranám to přináší klid a jistotu, že žádná zpráva či telefonát nezapadne. 

Důležité je mít na pracovišti také dobrý kolektiv naladěný na stejnou vlnu. Pak je to totiž jeden velký koncert a radost. 

Udělala byste dnes něco jinak? 

Myslím, že ne. I když se snažíme mít vše naplánované a časově rozvržené, vždy do toho vstoupí nějaké překvapení. Něco nefunguje tak, jak má, a je potřeba to řešit, čímž se nutně musí posunout činnosti v již existujícím harmonogramu. Celé je to velice živý a dobrodružný proces. 

Ovlivnila zařizování vaší ordinace doba covidová? 

Nemyslím si. Svoji ordinaci jsem si zařizovala spíše v době postcovidové, tzn. že pro mě naštěstí nebyly aktuální lockdowny, zavřené obchody, nefungující služby atp. 

aaa.jpg

MUDr. Petra Bomberová Kánská

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a atestovala v oboru všeobecné praktické lékařství. V průběhu své praxe získala titul celoživotního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství. Svým pacientům se věnuje v ordinaci praktického lékaře na Pardubicku a v Praze. Od listopadu 2019 je vedoucí lékařkou distanční péče zdravotnické skupiny EUC.

Vyzkoušejte si nezávazně Medevio!

Nechte nám na sebe kontakt a rádi se vám ozveme.

Error
Souhlas se zpracováním souborů cookie

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.