Kvalitní přístroje, on-line komunikace a komplexnost vyšetření jako alfa a omega ordinace 21. století

Kvalitní přístroje, on-line komunikace a komplexnost vyšetření jako alfa a omega ordinace 21. století

Chcete si zařídit svoji soukromou pediatrickou praxi, nebo už jste v procesu a ordinaci si průběžně zařizujete? Jaké má být její správné vybavení a jaká je legislativa? Na to vše jsme se zeptali MUDr. Petry Pelikánové, která provozuje svoji praxi v Novém Kníně již pět let. 

Svým pacientům nabízí v ordinaci nejen široké spektrum vyšetření pomocí moderních přístrojů a propojení s dalšími specialisty, ale zaměřila se i na digitalizaci své ordinace, a to pomocí komunikační platformy Medevio. A jak sama říká: „Díky Medevio mám možnost komunikovat s pacienty on-line, a to i po pracovní době nebo o víkendu. Řada rodičů tuto možnost chválí a aktivně využívá a nám to v ordinaci ulehčuje práci a snižuje počty zbytečných telefonátů.“ 

Jak probíhalo zařizování vaší ordinace? 

Zařizování ordinace probíhalo v mém případě postupně, v řádu několika let. Přebírala jsem praxi po kolegyni, která odcházela do důchodu, a vybavení ordinace včetně přístrojů bylo poměrně zastaralé. Stejně tak bylo nevyhovující i prostorové uspořádání. Proto jsem se tehdy vrhla na celkovou rekonstrukci – bourání příček, zateplování apod. Měla jsem velké štěstí, že mi v tomto směru finančně velmi pomohlo město Nový Knín, ve kterém mám svoji ordinaci. Přesto jsem nezvládla vše udělat najednou a k finální podobě ordinace jsem dospěla zhruba po třech letech. 

Kde jste při zařizování ordinace čerpala potřebné informace? 

Potřebné informace jsem čerpala z aktuální vyhlášky Ministerstva zdravotnictví (Vyhláška MZ 92/2012 Sb. ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb.), která specifikuje minimální technické a věcné vybavení ordinace.  a  informací od Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost (SPLDD) a také od některých kolegů. 

Co je podle vás lepší, založit, či získat novou ordinaci?

Z mého pohledu je lepší převzít již zaběhlou praxi. Máte rovnou zavedenou klientelu, prostory, v řadě případů alespoň nějaké přístroje. Můžete tedy rovnou ordinovat a vydělané peníze postupně během chodu ordinace investovat dál. 

iStock-1397058880.jpg

Jaké vybavení nesmí v žádné pediatrické ordinaci chybět?

Nezbytné vybavení ordinace formuluje aktuální vyhláška Ministerstva zdravotnictví (Vyhláška MZ 92/2012 Sb. ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb.), která specifikuje minimální technické a věcné vybavení ordinace. V současné době si  ale neumím představit a ani fungovat bez tzv. POCT (point of care testing) přístrojů určených k rychlé diagnostice, jako je CRP nebo Streptest. 

Kromě povinné výbavy pro provádění léčebné a preventivní péče jsou to zejména i léky a vybavení pro kardiopulmonální resuscitaci.

Máte vy sama nějaké speciální vybavení ordinace?

Já sama v posledních letech poměrně významně investuji do přístrojového vybavení. Za poslední rok jsem pořídila přístroj pro vyšetření zraku malých dětí Plusoptix, spirometr k vyšetření plicních funkcí, v ordinaci jinak samozřejmě mám CRP a Streptest, glukometr, otoskop k vyšetření uší, Uritex k analýze moči, Cultura M ke kultivaci moči apod. V plánu mám ještě dokoupit např. přístroj EKG. A také mi práci usnadňuje on-line komunikace mezi mnou a pacientem zprostředkovaná komunikační platformou Medevio. 

Existují při vybavení ordinace nějaká „ale“? Na co by si měl podle vás dát každý začínající lékař pozor? 

Je potřeba počítat s tím, že bude nutné se stále vzdělávat, jezdit na semináře pro praktické lékaře a hlavně si nové informace proaktivně vyhledávat. Rozhodně pomůže, když bude lékař v kontaktu s krajským Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR. Hodně mi pomohlo osobní seznámení s kolegy v kraji. Komunikace mezi námi je pak o hodně jednodušší a pomáháme si navzájem například při zastupování apod.

A co naopak mohou lékaři „zařídit“ za pochodu? 

Je to ono zmiňované přístrojové vybavení. V počátku bych zakoupila jen CRP, případně Streptest, vše ostatní může počkat.

Co pacienti oceňují? 

Věřím, že v mém případě pacienti oceňují komplexnost nabízených vyšetření a možnost vzdálené on-line komunikace přes aplikaci Medevio. Stále se vzdělávám, absolvuji specializační kurzy, a jsem tedy schopná řadu vyšetření i ošetření provádět sama a nemusím pacienty hned odesílat do specializované ambulance. V praxi také úzce spolupracuji s dětskou fyzioterapeutkou a dětským pneumologem, kteří přijíždějí jednou za čas i ke mně do ordinace a pacienti tak nemusí cestovat.

Existují nějaké vychytávky které lze do ordinace pořídit a mohou život lékaře, sestry či pacientů ulehčit? 

V posledním roce mi usnadňuje život aplikace Medevio. Díky ní mám možnost komunikovat s pacienty on-line, a to i po pracovní době nebo o víkendu. Řada rodičů tuto možnost aktivně využívá. Přes aplikaci je možné vyřešit například žádanky, recepty, změnu termínů vyšetření, apod. V ordinační době mi díky tomu významně ubylo telefonátů.

Je něco, co byste dnes udělala jinak?

Asi ne, momentálně jsem s vybavením ordinace spokojená (smích). 

Ovlivnila nějakým způsobem zařízení vaší ordinace doba covidová?

Poměrně významně. I po skončení epidemie se hodně administrativních úkonů přesunulo do on-line sféry a naučili jsme se také objednávat pacienty (včetně těch akutních) na konkrétní časy během dne, aby nedocházelo k jejich hromadění v čekárně, jako tomu bylo před covidem.

Kdybyste si ordinaci zařizovala dnes, zohlednila byste to? 

Ano, aplikaci bych si díky současné zkušenosti pořídila již v začátku.

MUDr. Pelikanova_-15.jpg

MUDr. Petra Pelikánová

Dětská lékařka praktikující v ordinaci Nový Knín vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Absolvovala praxi na Pediatrické klinice a na Centrálním příjmu pro děti 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, v Nemocnici Hořovice, je držitelkou Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory a školitelkou kurzů první pomoci. Atestaci získala v oboru dětské lékařství pro děti a dorost a alergologická a klinická imunologie a absolvovala mnoho specializačních kurzů.

Vyzkoušejte si nezávazně Medevio!

Nechte nám na sebe kontakt a rádi se vám ozveme.

Error
Souhlas se zpracováním souborů cookie

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.