Nápověda: Léčebné plány

Sledujte zdravotní stav pacientů automaticky

Co to je?

Modul sloužící k sledování pacientů s vybranými diagnózami. Pacient může pravidelně nebo při obtížích vyplňovat údaje o průběhu nemoci. Údaje jsou následně vyhodnocovány a dle diagnózy poskytují lékaři metriky, díky kterým může lépe směřovat diagnostiku, léčbu a cestu pacienta zdravotnickým systémem.

Jak s léčebnými plány pracovat?

Na hlavním menu naleznete modul "Léčebné plány". V připadě, že toto v menu nevidíte, kontaktujte nás na poradime@medevio.cz.

Zapnutí plánu

 • Pacienta lze pozvat přes tlačítko "Přidat pacienta či plán" na hlavním menu na stránce "Léčebné plány".
 • Lze pozvat buď stávajícího pacienta nebo založit nového:
  • Stávající pacient:
   • Ve "Výběr pacienta" na záložce "Hledat pacienta" vybrat pacienta
   • Vybrat ze seznamu léčebný plán, který chcete pacientovi zapnout, např. Arteriální hypertenze a kliknout na tlačítko "Aktivovat plán a odeslat pozvánku".
   • Pacientovi po odeslání dorazí e-mail nebo SMS (dle zadaných údajů), pomocí kterých si zapne léčebný plán. Jestli pacient používá aplikaci na Android nebo iOS, tak mu přijde notifikace.
  • Nový pacient
   • Ve "Výběr pacienta" na záložce "Nový pacient" vyplnit osobní údaje pacienta.
   • Pro pozvání do Medevio a potažmo léčebného plánu stačí jméno, příjmení, rodné číslo a kontakt (e-mail nebo telefonní číslo). Ostatní údaje jsou nepovinně, případně si je pacient může vyplnit sám po registraci.
   • V dalším kroku vybrat léčebný plán a kliknout na tlačítko "Aktivovat plán a odeslat pozvánku".
   • Pacientovi po odeslání dorazí e-mail nebo SMS (dle zadaných údajů) s pozvánkou do Medevio. Jestli pacient používá aplikaci na Android nebo iOS tak mu přijde notifikace.

Přehled pacientů
Na stránce léčebné plány najdete přehled všech pacientů v léčebných plánech.

 • Kliknutím na pacientovo jméno se otevře přehled, neboli dashboard, jeho léčebného plánu.
  • Dashboard:
   • Levý panel - informace o pacientovi
   • Pravý panel. Nachází se zde:
    • Jméno léčebného plánu
    • Vpravo od jména tlačítko na kopírování údajů z léčebného plánu do schránky (clipboard)
    • Data léčebného plánu
     • Dle typu léčebného plánu (diagnózy) se zobrazuje různá kombinace grafů, kalendářních přehledů a počítaných metrik
    • Historie plánu - seznam všech záznamů vyplněných pacientem
     • Po rozkliknutí se otevírá detail konkrétního záznamu (jako požadavek)
      • Tam v sekci dotazník naleznete pacientem zadané informace, příp. s vyhodnocením údajů (jen u některých léčebných plánů)
      • Na detailu záznamu můžete s pacientem komunikovat přes chat a dělat většinu ostatních akci, jako u normálního požadavku
 • Na výpisu lze přes kontextové menu u každého plánu ukončit sledování pacienta

Videonávod

Připravili jsme pro Vás videonávod, jak pozvat pacienta do léčebného plánu.

Souhlas se zpracováním souborů cookie

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.