Nápověda: Časová pásma

Jak pracovat s kalendářem, když cestujete 🗺️

Proč se můj kalendář posunul o x hodin?

Kalendář se přizpůsobuje místnímu času, pokud cestujete do jiných časových pásem, uvidíte kalendář podle vašeho aktuálního časového pásma.

Pacient narozdíl od toho vidí kalendář dle času v ČR (nebo podle toho, kde se nachází).

👉 Proto vám může připadat, že se vám čas v kalendáři najednou posunul o několik hodin.

Příklad:

Cestujete do Turecka, kde je o hodinu více, než u nás.
Mrknete do kalendáře v Medevio a najednou to vypadá, že všechny objednávky na další týden jsou posunuté o hodinu dopředu.
To je ale v pořádku: pacient je objednaný na 9:00 místního času (ČR) a vy ho vidíte objednaného na 10:00 vašeho místního času (Turecko, kde je o hodinu více).

Souhlas se zpracováním souborů cookie

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.