Jak funguje používání kódu 01305 v praxi?

K využívání kódu 01305 jsou nastavena taková pravidla, aby byl používán jen v jasně indikovaných případech a nedocházelo tak k jeho nadužívání. Výkon je koncipován tak, že jej praktický lékař může použít u pacientů, které má dlouhodobě v péči a které zná, tedy že u nich provedl v posledních dvou letech preventivní prohlídku nebo je dispenzarizuje z důvodu některého z chronických onemocnění.

Kód bude ohodnocen 135 body oproti tomu „covidovému“, který měl 160 bodů. Finální hodnota v korunách, kterou praktickému lékaři pojišťovna uhradí, je dále ovlivněna hodnotou bodu, jež je aktuálně u praktických lékařů stanovena ve výši 1,20 Kč až 1,29 Kč podle plnění kvalitativních kritérií.

Výkon se vykazuje v situaci změny zdravotního stavu pacienta nebo v případě potřeby monitorace jeho aktuálního zdravotního stavu.

Obsah činností zahrnutých ve výkonu:

  • odběr anamnézy cíleně zaměřený na subjektivní potíže pacienta vztahující se k danému vyšetření,
  • distanční zhodnocení subjektivních obtíží,
  • zhodnocení dosavadního léčebného plánu a dosavadních laboratorních a dalších vyšetření,
  • vyšetření zdravotního stavu provedeného distančně (videokonferencí, telefonicky, mailovou komunikací či s využitím nějaké sociální platformy),
  • stanovení diagnostické rozvahy, stanovení pracovní diagnózy a stanovení plánu dalšího postupu (včetně rozhodnutí o termínu a způsobu další kontroly) či adekvátní terapie,
  • edukace pacienta a další administrativní činnost spojená s výkonem (včetně preskripce, žádanek, povinných hlášení),
  • zápis do zdravotnické dokumentace (včetně formy a délky distančního kontaktu) (zdroj. krycí list VZP).

Omezení výkonu

Výkon nelze vykonávat v případě pouhé preskripce léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků (chronické medikace) po telefonu, sdělení a konzultace laboratorních výsledků, objednání k vyšetření, změny termínu vyšetření a v jiných situacích, kdy nejsou naplněny níže uvedené činnosti. Výkon neslouží ke konzultaci druhého názoru. Výkon lze vykázat, pokud je distanční péče prováděna nad rámec výkonu 09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem. K výkonu nelze vykázat žádný jiný zdravotní výkon.
Výkon je hrazen 6x za rok.
Výkon je navázán na dispenzární výkony.

💡Výkon lze vykazovat u pendlerů. Tedy např. u ukrajinských běženců, kteří jsou zde na vízum strpění a mají registraci u VZP.

Chcete jednodušeji komunikovat s pacienty?

Zdarma a nezávazně vám zavoláme a dohodneme termín krátkého předvedení.

Error

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním souborů cookie

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.