Přidej se do týmu Medevio!

Naše mise je digitalizovat vztah mezi lékaři a pacienty a tím všem ušetřit spoustu času. Bavilo by tě nám s tím pomoci?

1-2.jpg

Chief Commercial Officer

Trojice co-founderů (Petr Bartoš, Tomáš Havryluk a Šimon Kubita) k sobě hledá čtvrtého do C-level party. Někoho, kdo by tým doplnil především o sales a marketingové zkušenosti a dovednosti. Primárně hledáme ex-akvizičního obchodníka, který má přesah do marketingu a produktu, je mu vlastní systematičnost a práce s daty. Musí mít blízko k technologiím a healthcare oboru. V tuto chvíli by s námi dobýval CZ a SK trhy, v budoucnu i EU. (Nebo celý svět?) 🙂

Co tvoříme a prodáváme?

Medevio je komunikační a provozní platforma pro lékaře a lékařská zařízení a jejich pacienty (zákazníky). Zefektivňuje komunikaci mezi nimi a ulehčuje lékařům i jejich personálu práci. Detailní popis produktu najdete u nás na webu www.medevio.cz.

Vizi, kam chceme Medevio směrovat, rádi probereme v rámci osobních setkání.

Výzvou je dostat Medevio do každé ordinace a usnadnit tak lékařům a personálu každodenní práci. Zdravotnictví je krásný obor, ale náročný na změny. Tvým úkolem bude akvizice dalších zařízeních.

Pracovní náplň v kostce

Tady se na chvíli zastavíme a projdeme si všechny pilíře, na kterých tahle role stojí. Ideální kandidát by měl obsáhnout všechny části, ale jsme připraveni v mnoha směrech pomoci našimi zkušenostmi a znalostmi.

3 klíčové úkoly

 • Vybudování sales týmu včetně personálního obsazení
 • Rozvoj aktuální pipeline a rozvoj dalších byznysových příležitostí
 • Navyšování revenue skrze obchod a marketing

SMB Sales

Prodej tzv. "jednokoňkám", tedy lékařským ambulancím v obvyklém složení lékař + sestra. Velikost CZ trhu cca 12 000+ subjektů.

Úkoly a odpovědnosti

 • Vybudování prodejní pipeline pro lékařské ambulance
 • Akvizice nových subjektů a péče o existující klienty
 • Řízení týmu obchodníků a customer success specialistů

Klíčová KPIs:

 • Návratnost prodejní pipeline
 • Rychlost růstu (škálování) revenues

Enterprise sales - vybudování sales divize

Hned po vybudování SMB sales pipeline je na řadě vstup do oblasti enterprise sales v privátním i státním sektoru. Sem spadají soukromé kliniky, ale i nemocnice.

Úkoly a odpovědnosti

 • Vybudování sales a implementačního týmu
 • Akvizice a starost o klienty
 • Účast v obchodních soutěžích a výběrových řízeních

Klíčová KPIs

 • Obrat z licencí a souvisejících služeb
 • Zisk obchodní divize

Health-tech projekty - obchodní zastřešení

Vedle komunikační platformy se Medevio.cz věnuje celé řadě projektů z oblasti zdravotnictví. Jde o projekty ve spolupráci s experty z oboru, tak spolupráce s nemocnicemi, telemedicínskými centry a farma společnostmi. Úkoly, odpovědnosti a klíčové KPIs se liší podle projektu a typu spolupráce. Více informací na www.medevio.cz/projekty.

Marketing & Lead Gen
Sales je u nás úzce propojen s Marketingem a součástí role je i zastřešení marketingových aktivit společnosti. Konkrétně komunikace produktové propozice na všechny zmíněné cílové skupiny za využití všech vhodných marketingových prostředků i strategií (online i offline).

Úkoly a odpovědnosti

 • Návrh a realizace marketingové strategie společnosti navázané na sales strategii
 • Vybudování týmu interních (i externích) specialistů
 • Pravidelný reporting

Klíčová KPIs

 • Návratnost a zisk marketingových aktivit, nové dealy

Co hledáme u nového člena týmu?

 • Předchozí zkušenost v obchodě jako akviziční obchodník a zkušenost s vedením menšího týmu
 • Ideální zkušenost je z prostředí, kde jste museli vybudovat tým, nastavit procesy a sám přiložit ruku v rámci náročných dealů
 • Systematičnost a strukturovanost, schopnost nastavit fungování týmu, pravidelný reporting za tým
 • Přesahy do marketingu a produktu (konverze, sales a konverzní funnel, … )
 • Práce s týmem, jeho rozvoj a mentoring, hiring dalších obchodníků a jejich onboarding
 • Byznysové uvažování a schopnost vcítit se do zákazníka a jeho potřeb
 • Zkušenosti s prodejem software nebo obdobného produktu
 • Schopnost škálovat procesy i tým z 5 na 50+ podřízených
 • Schopnost fungovat v hybridním modelu a komunikovat remote (maily, Slack, Click Up)
 • Velkou výhodou je znalost healthcare trhu v ČR a SK
 • Přítomnost minimálně 2x týdně office Praha, přímo na metru Flora

Co najdete u nás?

 • Zkušené členy ve vedení firmy, kteří táhnou za jeden provaz, rádi pracují a vidí příležitost kolem sebe
 • Kompetence a volnou ruku v rámci budování sales oddělení
 • Práci v kolektivu, který si pomáhá, drží při sobě a je schopen se rychle učit a testovat nové nápady a přivádět je v život
 • Startupové prostředí se všemi jeho plusy i mínusy
 • Dlouhodobě podíl na zisku / hodnotě společnosti
 • Spoustu dřiny, zábavy, slepých uliček a suchého IT humoru 🙂

S kým budete pracovat?

 • Petr Bartoš, Tomáš Havryluk a Šimon Kubita
 • Celý tým najdete na www.medevio.cz/o-nas a doufáme, že se brzy rozšíří o Vás a další obchodníky 🙂

Pokud se cítíte být tím pravým pro naši misi, přidejte se k nám a pomozte nám dobýt svět zdravotnických inovací! Pište přímo na můj osobní email tomas.havryluk@medevio.cz.

Nevidíš příležitost, která by ti seděla?


Dej nám o sobě vědět i tak. Pořád hledáme schopné, chytré a zvědavé lidi.
Krátce se nám představ a třeba společně něco vymyslíme.

Piš na joinus@medevio.cz

Souhlas se zpracováním souborů cookie

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.