VZP Plus Telemedicína

VZP Plus pro pacienty

Jak už jsme zmínili v úvodním článku, VZP Plus dává pravidla systému, který vychází vstříc zejména pacientům s chronickým onemocněním a těm, jejichž péče nevyžaduje fyzickou kontrolu.

Jací lékaři mohou poskytovat distanční služby VZP Plus

  • praktičtí lékaři
  • pediatři a dětští lékaři
  • ambulantní specialisté
  • psychiatři
  • kliničtí psychologové
  • kliničtí logopedové

Jací pacienti mohou čerpat distanční služby

  • Pacienti s chronickým onemocněním, které lékař zná a jejich zdravotní stav dlouhodobě monitoruje
  • Pacienti, jejichž povaha onemocnění nevyžaduje fyzickou kontrolu
  • Pacienti, kteří se z podstaty svého onemocnění a zdravotního stavu mohou mít problém fyzicky dostavit na vyšetření

Jak jako pacient mohu požádat o distanční péči?

Ne všichni lékaři mohou či chtějí distanční péči poskytovat. V první řadě je vhodné pobavit se o vhodnosti distanční péče ve vašem konkrétním případě – zda a za jakých podmínek by byla možná. Pokud váš zdravotní stav

Další články