VZP Plus Telemedicína

Co je VZP Plus a jak vzniklo

VZP Plus je dalším krokem systémové podpory tzv. distanční péče, čili druhy péče lékařů o pacienty, jejichž stav nutně nevyžaduje fyzickou návštěvu a lze jej řešit vzdáleně.

Proč VZP Plus vzniklo?

První vlna COVID-19 změnila hodně věcí, mezi nimi i způsob poskytování lékařské péče. Mít hodně lidí, kteří se necítí dobře na jednom místě nedávalo smysl. Proto zdravotní pojišťovny začaly lékařům hradit vzdálené konzultace zdravotního stavu. Ohodnotily je částkou 175 Kč.

Každý úkon má svůj úhradový kód. Ten lékař komunikuje pojišťovně, kterou tím žádá o úhradu. Kromě telefonických konzultací přibyly i další telemedicínské kódy pro videokonzultaci. Tyto kódy mohou vykazovat praktičtí lékaři, pediatři, ambulantní specialisté, psychiatři, kliničtí psychologové a kliničtí logopedové. Podle statistik zdravotních pojišťoven lékaři primárně využívají telefonický kontakt a vykazují tedy telefonické úhradové kódy. Jiné formy telemedicínské komunikace se prozatím neujaly.

Příčiny mohou být různé. Nízká úhrada za videokonzultaci, která je stejná jako za telefon, nedostatečné technologické vybavení, které by umožnilo přenos videa do ordinací praktických lékařů a ambulantních specialistů, případně jeho vyšší pořizovací cena nebo také nízká technologická gramotnost některých pacientů (vysoký věk).

Podle pravidel ZP je možné tyto kódy vykazovat jen u pacientů, kteří se nemohou fyzicky dostavit do ordinace, zejména z důvodu respirační infekce nebo nařízené karantény či izolace. Po opadnutí pandemie koronaviru se očekávalo zrušení těchto kódů.

Změny, které VZP Plus přinese

VZP se nyní chystá celý systém úhrad vzdálených (distančních) konzultací reformovat spuštěním projektu VZP PLUS TELEMEDICÍNA. Jedná se o první projekt systematické podpory telemedicínských služeb z prostředků zdravotního pojištění v Česku.

„K dalšímu rozšiřování zdravotní služby na dálku potřebujeme také právní prostředí,“ doplňuje zdravotní ředitelka ČPZP MUDr. Renata Knorová, MBA.

Cílem je zvýšit dostupnost distančních služeb pro chronické pacienty a tím zabezpečit kontinuitu jejich péče, prevenci zdravotních rizik a komplikací chronických diagnóz a zajištění kontroly průběhu péče nevyžadující fyzickou kontrolu.

Tyto vzdálené telemedicínské služby budou moci vykazovat jen lékaři, kteří pacienta dobře znají, tedy mají ho ve své péči.

Nový systém má motivovat lékaře k vytvoření telemedicínské infrastruktury a zavedení telemedicínského systému, který umožní pacientům objednání ke vzdálené konzultaci přesně na zvolený čas. Detaily těchto požadavků vám přiblížíme v dalším článku.

„Konzultace zdravotního stavu po telefonu si rychle získala obrovskou oblibu mezi poskytovateli i pacienty, a proto chceme tyto úhradové mechanismy zachovat, dále je rozvíjet a integrovat do připravovaného projektu VZP Plus Telemedicína,“ říká náměstek ředitele VZP Ing. David Šmehlík.

Další články