Co je VZP PLUS Telemedicína a jaká bude reforma úhrad vzdálených konzultací?

Zdravotní pojišťovny reagovaly již v první vlně nemoci COVID-19 a umožnily vykazovat praktickým lékařům a pediatrům hrazený výkon vzdálené konzultace zdravotního stavu. Ohodnotily jej částkou 175 Kč.

Vedle toho přibyly i další telemedicínské kódy pro videokonzultaci. Tyto kódy mohou vykazovat praktičtí lékaři, pediatři, ambulantní specialisté, psychiatři, kliničtí psychologové a kliničtí logopedové. Podle pravidel ZP je možné tyto kódy vykazovat jen u pacientů, kteří se nemohou fyzicky dostavit do ordinace, zejména z důvodu respirační infekce nebo nařízené karantény či izolace. Po opadnutí pandemie koronaviru se očekává zrušení těchto kódů.

Podle statistik zdravotních pojišťoven lékaři primárně využívají telefonický kontakt a vykazují telefonické úhradové kódy. Jiné formy telemedicínské komunikace se prozatím neujaly.

Příčiny mohou být různé. Nízká úhrada za videokonzultaci, která je stejná jako za telefon, nedostatečné technologické vybavení, které by umožnilo přenos videa do ordinací praktických lékařů a ambulantních specialistů, případně jeho vyšší pořizovací cena nebo také nízká technologická gramotnost pacientů (vysoký věk).

„K dalšímu rozšiřování zdravotní služby na dálku potřebujeme také právní prostředí,“ doplňuje zdravotní ředitelka ČPZP MUDr. Renata Knorová, MBA.

VZP se nyní chystá celý systém úhrad vzdálených (distančních) konzultací reformovat spuštěním projektu VZP PLUS TELEMEDICÍNA. Jedná se o první projekt systematické podpory telemedicínských služeb z prostředků zdravotního pojištění v Česku.

Cílem je zvýšit dostupnost distančních služeb pro chronické pacienty a tím zabezpečit kontinuitu jejich péče, prevenci zdravotních rizik a komplikací chronických diagnóz a zajištění kontroly průběhu péče nevyžadující fyzickou kontrolu.

Tyto vzdálené telemedicínské služby budou moci vykazovat jen lékaři, kteří pacienta dobře znají, tedy mají ho ve své péči.

Nový systém má motivovat lékaře k vytvoření telemedicínské infrastruktury a zavedení telemedicínského systému, který umožní pacientům objednání ke vzdálené konzultaci přesně na zvolený čas. Konkrétní podmínky a termín spuštění programu VZP Plus Telemedicína doplníme do článku ihned, jakmile budou známy další detaily.

„Konzultace zdravotního stavu po telefonu si rychle získala obrovskou oblibu mezi poskytovateli i pacienty, a proto chceme tyto úhradové mechanismy zachovat, dále je rozvíjet a integrovat do připravovaného projektu VZP Plus Telemedicína,“ říká náměstek ředitele VZP Ing. David Šmehlík.

S telemedicínou vám pomůže Medevio

Medevio Ordinace přináší řešení, které vám umožní jednoduše spravovat a provozovat vzdálenou konzultaci zdravotního stavu. Webová či mobilní aplikace je pohodlná pro lékaře i pacienty.

Hlavní funkce a výhody:

  • Možnost objednat se na termín telefonické konzultace
  • Vedení historie komunikace
  • Sdílení obrazových záznamů
  • Vedení administrativních úkonů (recepty, objednávky, potvrzení atp.)
  • Připravujeme také videokonzultace a možnost objednání ke specialistovi

Ušetřete čas sobě i pacientům a podívejte se, co všechno Medevio nabízí.