VZP Plus telemedicína

Vše, co potřebujete vědět

Během první vlny nemoci COVID-19 umožnily nově zdravotní pojišťovny vykazovat praktickým lékařům a pediatrům tzv. hrazený výkon konzultace zdravotního stavu. Chcete-li, zavedly tímto krokem určitý systém v telemedicíně. Povýšily vzdálené úkony lékařů téměř na úroveň těch fyzických, které do té doby systém neuznával.

VZP Plus: Vše, co potřebujete vědět:

Programem VZP Plus Telemedicína nyní Všeobecná zdravotní pojišťovna činí další důležitý krok, a tím je kompletní systém úhrad vzdálených konzultací. Jde o první projekt systematické podpory telemedicínských služeb, na který reagujeme i v Medevio poskytnutím systému, splňujícího potřeby lékařů, pacientů, i VZP.

Rádi bychom vás tímto systémem nyní provedli a vysvětlili vše důležité, co jeho nasazení přináší.