Data Protection Officer

English

COGVIO/MEDEVIO committed to comply with all data privacy laws and regulations, including but not limited to the General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679/EU. Any inquiries regarding personal data protection or requests to exercise data subject rights can be addressed to the attention of our Data Protection Officer (DPO), Sudoměřská 1413/2, 130 00 Prague 3, Czech Republic or emailed to DPO@medevio.cz.

Česky

COGVIO/MEDEVIO dodržuje veškeré povinnosti o ochraně osobních údajů, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jakož i další související zákony a předpisy. Jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů nebo žádosti týkající se práv subjektu údajů lze adresovat našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů (DPO), Sudoměřská 1413/2, 130 00 Praha 3 nebo zaslat e-mailem na DPO@medevio.cz.